• Opłata za ponowne włączenie abonenta do sieci - 20zł brutto.

 • Usuwanie awarii powstałej z winy abonenta - 20zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

 • Dojazd do klienta - 20zł brutto.

 • Instalowanie systemu Windows - 50zł brutto.

 • Instalowanie sterowników do urządzeń znajdujących się w komputerze - 30zł brutto.

 • Instalcja programu antywirusowego - 20zł brutto.

 • Skanowanie komputera programen antywirusowym - 30zł brutto za godzinę.

 • Zabezpieczenie i przeniesienie danych w trakcie przeinstalowywania systemu, w zależności od ilości danych, oraz od tego czy ma ustawione katalogi na prywatne od 20zł do 100zł brutto.

 • Konfiguracja routera nie zakupionego w firmie SP-NET - 30zł brutto.

 • Router (4 porty RJ45 + wi-fi), dwuletnia gwarancja wraz z konfiguracją skonfigurowany - 100zł brutto.

 • Włączenie połączenia sieciowego po uprzednim świadomym lub nieświadomym wyłączeniu przez użytkownika - 25zł brutto.

 • Kabel UTP zewnętrzny cena za 1 m bieżący - 3zł brutto.

 • Kabel UTP wewnętrzny cena za 1 m bieżący - 1zł brutto.

 • Karta sieciowa LAN 10/100 złącze PCI, roczna gwarancja - 25zł brutto.

 • Zawieszenie usługi na życzenie klienta:

  Minimalny czas zawieszenia: 2 m-ce, maksymalny - 6 miesięcy. Uwaga: okres zawieszenia usługi nie wlicza się do okresu trwania umowy.

 • Zmiana ustawień sieciowych w komputerze klienta np. po wpisaniu przez użytkownika błędnych adresów IP, DNS itp - 25zł brutto.

 • Zmiana lokalizacji łącza realizowane po stwierdzeniu możliwości techniecznej - 20zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę pracy.

 • Usługi Inne usługi nie objęte cennikiem (stawka za każdą rozpoczętą godzine) - 25zł brutto.